Sök

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2018

2017-10-02 16:30 CET
Pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2018 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:
• Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
• Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB
• Bo Selling, Alecta
• Lars-Åke Bokenberger, AMF
• Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till Contact senast den 31 december 2017.

Årsstämman kommer att äga rum fredagen den 13 april 2018 kl 10.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.