Sök

Skanska bygger forskningsanläggning i New Jersey, USA, för USD 43M, cirka 350 miljoner kronor

2017-10-13 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med ExxonMobil Research and Engineering Company om att bygga nya forskningsanläggningar och renovera existerande laboratorier i Annandale, New Jersey, USA. Kontraktet är värt USD 43M, cirka 350 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för tredje kvartalet 2017.

Utöver konstruktionen av 2 300 kvadratmeter nya anläggningar, landskapsplanering, belysning samt infrastruktur för parkering, kommer Skanska slutföra renoveringen av cirka 3 700 kvadratmeter forsknings- och utvecklingslaboratorier på tre våningar i ExxonMobil’s befintliga anläggningar. Skanska kommer också att utveckla nödvändig infrastruktur för specialutrustning och installera nya VVS- och elsystem, samt ljudisolering, i de nya och renoverade lokalerna.

Byggarbetet pågår och förväntas vara slutfört under det första kvartalet 2019.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet. 

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494