Sök

Skanska bygger lager i Portland, USA, för USD 63M, cirka 540 miljoner kronor

2017-10-13 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Rivergate V Associates, LLC om att bygga ett nytt lager i Portland, Oregon, USA. Kontraktet är värd USD 63M, cirka 540 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas orderingången för USA för det tredje kvartalet 2017.

Projektet avser konstruktion av en lagerlokal på 85 000 kvadratmeter samt att skapa nya ytor för parkeringsplatser.

Arbetet har påbörjats och förväntas vara slutfört under sommaren 2018.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494