Sök

Skanska bygger domstol och kontor i Sollentuna för cirka 420 miljoner kronor

2017-10-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Domstolsverket om att bygga nya lokaler för domstol och kontor i Sollentuna. I samband med kontraktsskrivandet överförs kontraktet från Domstolsverket till Vacse AB. Kontraktet är värt cirka 420 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2017.

Den nya byggnaden, som kommer att innehålla domstolslokaler samt kontor och kommersiella lokaler, sammankopplas med befintliga Attunda Tingsrätt. Projektet omfattar en bruttoyta på cirka 17 000 kvadratmeter fördelat på 15 våningsplan. Byggnaden ska inrymma förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningslokaler samt arbetsplatser. I markplan planeras för publika verksamheter såsom butiker och café medan de översta våningsplanen kommer att bli kontorslokaler för andra hyresgäster.

– Vi är glada över förtroendet att bygga detta nya landmärke i Sollentuna. Färgskrapan är en spännande byggnad med höga krav på säkerhet och hållbarhet.  Stor vikt kommer också att läggas vid arkitekturen som ska göra denna byggnad till ett fint inslag i Sollentunas stadsbild, säger Christoffer Järkeborn, distriktschef, Skanska Sverige.

Avsikten är att miljöcertifiera byggnaden enligt BREEAM, nivå Excellent. BREEAM är ett internationellt miljöcertifieringssystem som kännetecknas av ett helhetstänkande på byggnader och dess påverkan på miljön.

Byggstart sker under fjärde kvartalet 2017 med planerat färdigställande till våren 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494