Sök

Niomånadersrapport, januari–september 2017

2017-10-27 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–september 2017 jämfört med januari–september 2016

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 117,2 (109,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (4,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 3 procent.

• Resultatet per aktie ökade med 14 procent till 10,58 (9,30) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,2 (–2,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Operativa finansiella tillgångar uppgick till 6,2 (30 juni 2017; 7,4) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 118,6 (130,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 10 procent. Orderstocken uppgick till 194,7 (30 juni 2017; 202,2) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (2,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 1,3 (2,3) procent. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 38 procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) uppgick till 4,1 (3,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 23 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 16,3 (15,8) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –1,3 (0,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och audiocast den 27 oktober klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.