Sök

Skanska restaurerar lagun i San Diego, USA, för USD 38M, cirka 325 miljoner kronor

2017-12-06 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i ett joint venture med Flatiron och Stacy and Witbeck, tecknat avtal med California Department of Transportation (Caltrans) för ett nytt segment av projektet Interstate 5 North Coast Corridor Phase 1 i San Diego, USA. Det totala kontraktet är värt USD 94M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet på USD 38M, cirka 325 miljoner kronor, i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2017.

Projektet avser restaurering av den cirka 390 hektar stora lagunen San Elijo och ingår som en av flera åtgärder för att förbättra motorvägen I-5, North Coast Corridor. Arbetet omfattar bland annat röjning och muddring, påfyllning av sand, förstärkning av tidvattenkanaler, samt byggande av våtmarksområden och en häckningsplats.

Projektet kommer att påbörjas i december 2018 med planerat färdigställande tidigt 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494