Sök

Skanska bygger kommersiell fastighet i London, UK, för cirka GBP 127M, cirka 1,4 miljarder kronor

2017-12-22 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Partners Group Fenchurch Ltd för att bygga Eighty Fenchurch Street, en kommersiellt fastighet för kontor och detaljhandel i London, Storbritannien. Kontraktet är värt cirka GBP 127M, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det fjärde kvartalet 2017.

Eighty Fenchurch Street kommer att bli 14-våningar hög med 22 000 kvadratmeter kontor samt cirka 1 100 kvadratmeter detaljhandel. Projektet siktar på certifieringarna BREEAM Excellent och Wired Platinum, vilken säkerställer att byggnaden passar framtida hyresgästers digitala behov.

Projektet kommer att inledas våren 2018 och förväntas vara färdigställt under 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494