Sök

Skanska säljer kontorsbyggnad i London, UK, för cirka GBP 118M, cirka 1,3 miljarder kronor

2017-12-22 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt The Monument Building i London, Storbritannien, för cirka GBP 118M, cirka 1,3 miljarder kronor, till Credit Suisse's Real Estate Fund International (REFI). Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling under det fjärde kvartalet 2017. Tillträdet av fastigheten är planerat till februari 2018.

Kontorsbyggnaden på 10 våningar har en total uthyrningsbar yta på cirka 8 700 kvadratmeter. Byggnaden färdigställdes 2016 och våningsplanen med kontor och detaljhandel är uthyrda till flera olika hyresgäster.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494