Sök

Skanska investerar EUR 50M, cirka SEK 480 miljoner kronor, i andra fasen av kontorsprojekt i Warszawa, Polen

2018-01-05 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar EUR 50M, cirka 480 miljoner kronor i den andra fasen av Generation Park, ett kontorsprojekt i Warszawa, Polen. Den andra byggnaden, med en total uthyrningsbar yta på cirka 18 300 kvadratmeter, kommer att bestå av 16 våningar ovan mark samt två våningar parkeringsgarage. Investeringen innefattar också fyra våningar parkeringsgarage under mark för den planerade tredje byggnaden.

generation park

Generation Park är Skanskas största kontorsutvecklingsprojekt i Central- och Östeuropa. Komplexet kommer att bestå av tre kontorshus med en total uthyrningsbar yta på cirka 84 000 kvadratmeter. Projektet förväntas få LEED Platinum-certifiering. Den tredje och högsta byggnaden, ett 34-våningstorn, kommer att nå 140 meter (180 meter inklusive spiran). Kontorshusen kommer oberoende av varandra att certifieras som "Byggnad utan hinder" för dess tillgängliga design, inkluderande för personer med funktionshinder.

Konstruktionen av andra fasen påbörjades i december 2017 och kontorshuset ska vara färdigställd under det tredje kvartalet 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader, även i Ungern och Rumänien, medan bostadsutvecklingen är avgränsad till Prag och Warszawa.. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor och hade cirka 16 500 anställda i sin europeiska verksamhet 2016.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494