Sök

Bokslutskommuniké, januari–december 2017

2018-02-01 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2017 (jämfört med januari-december 2016)

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

- Intäkterna ökade med 6 procent och uppgick till 160,8 (151,3) miljarder kronor, inga valutaeffekter.

- Rörelseresultatet minskade med 33 procent och uppgick till 5,5 (8,2) miljarder kronor, inga valutaeffekter.

- Resultatet per aktie minskade med 24 procent till 12,01 (15,89) kronor.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 8,25 (8,25) kronor per aktie.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 2,9 (–1,2) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,7 (30 september 2017; 6,2) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten minskade med 11 procent och uppgick till 151,8 (170,2) miljarder kronor, inga valutaeffekter. Orderstocken uppgick till 188,4 (30 september 2017; 194,7) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,2 (3,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 0,8 (2,6) procent. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 65 procent. Rörelseresultatet påverkades negativt av nedskrivningar med cirka 1,0 miljarder kronor och projektnedskrivningar med cirka 1,5 miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 7 procent och uppgick till 5,4 (5,8) miljarder kronor, inga valutaeffekter.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,5 (18,4) procent.

- Nettodesinvesteringar i Projektutveckling uppgick till 0,8 (0,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och webcast den 1 februari, 2018, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880