Sök

Skanska bygger om motorväg utanför Prag, Tjeckien, för CZK 787M, cirka 300 miljoner kronor

2018-02-20 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med RMD (Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat) för att modernisera motorväg D11 utanför Prag, Tjeckien. Kontraktet är värt CZK 787M, cirka 300 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2018.

Projektet omfattar ombyggnation av åtta kilometer av motorvägen D11 från Prags ringled och österut mot staden Hradec Králové. Utöver ersättning av vägskikt och modernisering av tillhörande delar av motorvägen, inkluderat vägkorsningar, kommer fyra broar att renoveras. Det kommer också att byggas nya rastplatser längs motorvägen.

Projektet beräknas starta under det andra kvartalet 2018 och planeras vara färdigställt under det tredje kvartalet 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494