Sök

Skanska bygger nytt elkraftverk i Nordöstra USA för USD 68M, cirka 550 miljoner kronor

2018-02-22 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i ett joint venture med Burns & McDonnell, tecknat avtal för att bygga ett elkraftverk i Nordöstra USA. Kunden är konfidentiell. Skanskas andel av kontraktet är värd USD 68M, cirka 550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2018.

Samarbetet med Burns & McDonnell avser design och installation för det enkla kraftverket.

Projektet pågår och planeras vara färdigställt under sommaren 2019.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494