Sök

Skanska investerar i mark för bostäder i Södra Änggården, Göteborg, för cirka 290 miljoner kronor

2018-03-05 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Platzer Fastigheter, Ytterbygg samt Vilhelmsson & Carlsson om förvärv av byggrätter för bostäder i den nya stadsdelen Södra Änggården i Göteborg. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 miljoner kronor.

land investment

Byggrätterna omfattar totalt cirka 325 lägenheter i tre kvarter. Tillträdet kommer att ske etappvis i takt med att detaljplaner och fastighetsförrättningar vinner laga kraft.

- Förvärvet ligger helt i linje med Skanskas strategi att vara en ledande bostadsutvecklare i Göteborgsområdet. Det här är en plats i staden som kan formas till den levande blandstaden det pratas så mycket om, med rörelse över större delen av dygnet. Det är en unik möjlighet i ett så pass citynära läge, säger Lars Henriksson, regionchef, Skanska Nya Hem.

Området har initierats av Platzer tillsammans med Göteborgs Stad och kommer att innehålla cirka 2 000 bostäder, kontor, skola, förskolor, parker, mötesplatser samt ett stort serviceutbud. Stadsdelen utvecklas med höga krav på kvalitet och gestaltning. Närheten till Göteborg City möjliggör enkelt och hållbart resande med buss, spårvagn och cykel.

- Vi är väldigt glada för att ytterligare en stark aktör vill vara med och utveckla området Södra Änggården till en levande stadsmiljö, säger P-G Persson, vd, Platzer.

De tre kvarteren ingår i den andra etappen av Södra Änggården. Planerad byggstart sker med start 2020 med färdigställandet preliminärt under 2024.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

 

Bild: Okidoki / Platzer

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494