Sök

Skanska bygger lokaler för ingenjörsstudenter i North Carolina, USA, för USD 85M, cirka 690 miljoner kronor

2018-04-11 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Duke University om att bygga nya utbildningslokaler för ingenjörsstudenter på Duke University campus i Durham, North Carolina, USA. Kontraktet är värt USD 85M, cirka 690 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2018.

Duke univ

Kontraktet omfattar konstruktionen av skolbyggnad på cirka 14 000 kvadratmeter som kommer att rymma beräknings- och våtlaboratorier.

Projektet påbörjades i februari 2018 och förväntas vara färdigställt i november 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494