Sök

Skanska förbättrar kontorsbyggnader i Redmond, Washington, USA, för USD 38 M, cirka 310 miljoner kronor

2018-04-13 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med en existerande kund om att göra hyresgästförbättringar i två kontorsbyggnader i Redmond, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 38 M, cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2018.

Projektet har påbörjats och förväntas vara färdigställt i november 2018.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494