Sök

Skanska bygger produktions- och lagringsanläggning i Gliwice, Polen, för PLN 128 M, cirka 300 miljoner kronor

2018-04-25 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Johnson Matthey för uppförandet av en produktions- och lagringsanläggning i Gliwice, Polen. Kontraktet är värt PLN 128 M, cirka 300 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2018.

PL production facility

Projektet, i den sydvästra delen av Polen, kommer att omfatta en administrativ byggnad med ett laboratorium för kvalitetskontroll, produktion samt lagerbyggnader och infrastruktur.

Konstruktionen startar under sommaren 2018 och projektet är planerat att vara färdigställt i under andra halvåret 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 37 miljarder kronor under 2017 och hade cirka 16 000 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494