Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2018-04-27 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april 2018 har på aktieägares begäran 393 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 659 759.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 750 743 aktier av serie A, och 400 152 329 av serie B.