Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2018

2018-05-09 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2018 jämfört med januari-mars 2017

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 37,0 (34,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 11 procent.

• Rörelseresultatet minskade med 65 procent och uppgick till 0,7 (1,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 60 procent. Som tidigare kommunicerats belastade omstruktureringskostnader rörelseresultatet i kvartalet. Dessa uppgick till totalt 670 miljoner kronor.

• Resultatet per aktie minskade med 68 procent till 1,25 (3,90) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -0,6 (1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,3 (31 december 2017; 9,7) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten minskade med 14 procent och uppgick till 32,9 (38,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 12 procent. Orderstocken uppgick till 190,9 (31 december 2017; 188,4) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till -41 (392) miljoner kronor och inkluderar 430 miljoner kronor av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader. Ytterligare projektnedskrivningar i den polska verksamheten om cirka 600 miljoner kronor ingår också. Lösta tvister i den amerikanska anläggningsverksamheten samt effekter av reduceringar från ändring av förmånsbestämda pensionsplaner i den brittiska verksamheten hade en positiv påverkan om totalt cirka 500 Mkr.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 42 procent och uppgick till 1,0 (1,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 43 procent. Jämförelseperioden inkluderar vinsten för avyttringen av OPS-projektet A1 om 0,9 miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,7 (15,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till -1,7 (0,7) miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och webcast den 9 maj, 2018, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 203 364 5374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880