Sök

Skanska bygger del av Lahtis södra ringväg, Finland, för cirka EUR 161 M, cirka 1,6 miljarder kronor

2018-05-29 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har i ett konsortium med Pöyry tecknat avtal med Transportverket i Finland om att bygga Lahtis södra ringled, Finland. Skanskas andel av kontraktet är värd cirka EUR 161 M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2018.

lahti ring road

Lahtis södra ringled, som genomförs genom ett alliansavtal, är den tekniskt mest krävande och ekonomiskt mest betydande delen av projektet. Den omfattar bland annat tre korsningar, två tunnlar och 12 broar. Syftet med Lahtis ringledsprojekt är att säkerställa ett smidigt och säkert flöde av trafik på motorväg 12 samt att främja utvecklingsmöjligheterna för företag och en effektiv användning av mark i hela Lahtisregionen.

Bygget har redan påbörjats och beräknas öppna för trafik i november 2020 och vara helt färdigställt i september 2021. 

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.