Sök

Skanska når financial close för vägprojektet Rv. 3 / Rv. 25, Norge, värt cirka 2,7 miljarder kronor

2018-05-31 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit ett koncessionsavtal och har nått financial close med Statens vegvesen för finansiering, design, byggnation samt drift och underhåll av en ny 25 kilometer lång riksväg, Rv. 3 / Rv. 25, mellan Løten och Elverum i Hedmark kommun, Norge.

De nya vägarna, som kommer att förbättra vägförbindelsen mellan Oslo och Trondheim, blir det första OPS-projektet i Norge på mer än tio år och är ett av Norges största vägprojekt någonsin.

Eget kapital och aktieägarlån uppgår till cirka NOK 130 M, cirka 135 miljoner kronor. Skanska Infrastructure Development och Skanska Norges Pensionsfond är medinvesterare och innehar 50 procent var av aktierna.

OPS-kontraktet kommer att vara värt cirka NOK 5,5 miljarder, cirka 5,8 miljarder kronor, varav NOK 2,6 miljarder, cirka 2,7 miljarder kronor, avser byggkontraktet och kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2018. Koncessionslängden är 20 år.

Konstruktionen kommer att inledas under det andra kvartalet 2018 och beräknas vara slutfört i slutet av 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31