Sök

Skanska säljer vårdboende och seniorboende i Älvängen för cirka 310 miljoner kronor

2018-06-13 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt ett kombinerat äldreboende och hyresbostäder för seniorer i Älvängen, Ale kommun, för ett underliggande fastighetsvärde om cirka 310 miljoner kronor. Köpare är Rikshem. Projektet är utvecklat av Skanska Sverige. Försäljningen kommer att bokföras fördelat på rörelsegrenarna kommersiell fastighetsutveckling och bostadsutveckling i det andra kvartalet 2018. Tillträdet är planerat till det tredje kvartalet 2018.

älvängen

Projektet omfattar två separata byggnader: Ett äldreboende med ett 50-tal lägenheter på fyra våningar med verksamhetslokaler på två översta våningar och en hyresbostadsenhet bestående av 28 lägenheter avsedda för personer som fyllt 65 år. Hyresgäst blir Ale kommun.

– Vi är mycket glada över att Rikshem går in som långsiktig förvaltare och ägare av dessa byggnader. Kommunens val att hyra kombinationen av ett vårdboende intill seniorbostäder skapar förutsättningar för par att bo nära varandra även när det blir nödvändigt att flytta till ett boende med assistans, vilket vi ser som ett fint upplägg, säger Karin Falck, projektchef byggherre, Skanska Sverige.

Äldreboendet är miljöcertifierat enligt LEED Guld och avsikten är att söka miljöcertifiering även för seniorbostäderna enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi har sedan tidigare ett nära samarbete med Ale kommun som hyr våra befintliga samhällsfastigheter i kommunen. Den nya fastigheten kompletterar vårt befintliga bestånd väl. Förvärvet ligger också helt i linje med vårt fokus på hållbarhet med såväl omtanke om miljön som om människorna som bor i våra områden, säger Christofer Bernebring, regionchef södra Sverige, Rikshem.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494