Sök

Skanska bygger akutvårdsbyggnad i Hollywood, USA, för USD 188 M, cirka 1,6 miljarder kronor

2018-06-14 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med CHA Hollywood Medical Center för att bygga en ny sjukhusbyggnad för akutvård vid Hollywood Presbyterian Medical Center i Hollywood, Kalifornien, USA. Kontraktet är värt USD 188 M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2018.

Hollywood hospital - KMD architects

Projektet består av en ny femvåningsbyggnad om 16 350 kvadratmeter som kommer att ersätta den befintliga akutavdelningen samt kök. Byggnaden kommer att innehålla en medicinsk- och kirurgisk patientenhet, neonatalavdelning, kliniskt laboratorium, bårhus och IT-tjänster. Därtill omfattas rivning och uppgradering av befintliga strukturer för den nya byggnaden samt ombyggnation av cirka 1 900 kvadratmeter av en intilliggande patientbyggnad. Övriga arbeten inkluderar renovering av gårdsplan och lobby samt en ny ramp till det befintliga parkeringshuset.

Konstruktionen pågår och projektet kommer färdigställas i slutet av 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.

 

Bild: KMD Architects

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494