Sök

Skanska säljer kontorsbyggnad i Helsingfors, Finland, för EUR 53 M, cirka 540 miljoner kronor

2018-06-21 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt kontorsbyggnaden K6 i Helsingfors, Finland, för EUR 53 M, cirka 540 miljoner kronor. Köpare är Senatfastigheter, finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden under det andra kvartalet 2018. Det slutgiltiga tillträdet till fastigheten väntas ske under det fjärde kvartalet 2019.

K6

K6-byggnaden kommer att få kontorsytor om cirka 12 000 kvadratmeter som kommer att hyras ut till Senatfastigheters hyresgäster. Byggnaden kommer att fullborda ett kvarter där olika renoveringar och nya byggprojekt genomförts sedan slutet av 1990-talet. Kontorsbyggnaden har utformats för att uppfylla kraven för ett modernt, aktivitetsbaserat arbetssätt. Den kommer att certifieras enligt nivå Guld i miljöcertifieringssystem LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

Konstruktionen av K6 inleddes hösten 2016 och kommer att slutföras sommaren 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494