Sök

Skanska förbättrar kontorsbyggnader i Redmond, USA, för USD 39 M, cirka 320 miljoner kronor

2018-06-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med en existerande kund om att genomföra hyresgästförbättringar i två kontorsbyggnader i Redmond, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 39 M, cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2018.

Skanska har tidigare aviserat en order inom samma projekt som inkluderades i orderingången för det första kvartalet 2018.

Projektet har påbörjats och väntas vara färdigställt i november 2018.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.

Contact: Cynthia Eng, Chief Communications Officer
Telefon

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494