Sök

Skanska investerar cirka 540 miljoner kronor i första fasen av ett kontorsprojekt i Wrocław, Polen

2018-07-17 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har investerat EUR 52 M, cirka 540 miljoner kronor, i första fasen av ett kontorsprojekt i Wrocław, Polen. Den första fasen omfattar två byggnader med 15 och sex våningar, med totalt 26 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och gemensamt underjordiskt garage.

Projektet är Skanskas sjunde kontorsutveckling i Wrocław. Projektet kommer att omfatta totalt fem byggnader indelade i fyra faser och med totalt 85 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Kontorskomplexet strävar mot bland annat LEED Platinum-certifiering.

Det nya kontorsprojektet kommer att ligga nära ett av stadens stora stråk, endast 15 minuters promenad från gamla stan i Wrocław och tio minuter från centralstationen.

Byggnationen har påbörjats och beräknas vara avslutad under andra kvartalet 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 37 miljarder kronor under 2017 och hade cirka 16 000 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon