Sök

Sexmånadersrapport, januari–juni 2018

2018-07-20 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–juni 2018 jämfört med januari–juni 2017

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 79,5 (79,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 1 procent.

• Rörelseresultatet minskade med 41 procent och uppgick till 1,9 (3,3) miljarder kronor, inga valutaeffekter.

• Resultatet per aktie minskade med 47 procent till 3,89 (7,35) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,3 (–0,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Operativa finansiella tillgångar uppgick till 6,5 (31 mars 2018; 9,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten minskade med 15 procent och uppgick till 71,9 (84,5) miljarder kronor, inga valutaeffekter. Orderstocken uppgick till 197,6 (31 mars 2018; 190,9) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,5 (0,5) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 43 procent och uppgick till 1,9 (3,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 44 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,3 (16,5) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,5 (–0,2) miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och audiocast den 20 juli, 2018, klockan 10:00. Audiocasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 203 364 5374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880