Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2018-07-31 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2018 har på aktieägares begäran 14 260 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 502 619.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 733 283 aktier av serie A, och 400 169 789 av serie B.