Sök

Mark Lemon ny Senior Vice President Assurance and Control

2018-08-29 15:00 CET
Pressmeddelande

Från och med den 1 oktober blir Mark Lemon Senior Vice President Assurance and Control. Rollen är ny, och en följd av den strategiska översyn som Skanska genomförde tidigare i år. Assurance and Control blir en del av Core Corporate Function Legal. 

Assurance and Control ansvarar bland annat ramverket för bolagsstyrning, som ska säkra att policies och processer implementeras i affärsenheterna, fungera som stöd för koncernledningen och andra funktioner på huvudkontoret i policyfrågor och att se över koncernens riskhanteringssystem.

Mark Lemon har tidigare varit Senior Vice President för Skanskas Risk Team och ledde den arbetsgrupp som genomförde den strategiska översynen av koncernfunktionerna tidigare i år. Innan det har han haft en rad olika uppdrag inom Skanskas infrastrukturutveckling. Mark har jobbat på Skanska i 13 år.  

– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Mark Lemon i hans nya roll. Mark är mycket analytisk och en respekterad kollega med lång erfarenhet inom Skanska. Hans erfarenhet av att leda Skanskas Risk Team kommer att vara mycket värdefull i upprättandet av den nya funktionen Assurance and Control, säger Caroline Fellenius-Omnell, chefjurist och vice vd Skanska AB.