Sök

Skanska renoverar universitetsanläggning i Connecticut, USA, för cirka 1 miljard kronor

2018-09-24 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal på cirka USD 111 miljoner, cirka 1 miljard kronor, för att renovera en universitetsbyggnad på 200 000 kvadratmeter i Connecticut, USA. Kontraktet inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Skanska ska återställa byggnadens interiör och exteriör, vilket ska stå klart i april 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.