Sök

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2019

2018-09-27 08:30 CET
Pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2019 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:

• Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande

• Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB

• Bo Selling, Alecta

• Lars-Åke Bokenberger, AMF

• Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande m.m.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till Contact senast den 31 december 2018.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 28 mars 2019 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.