Sök

Skanska säljer kontorsbyggnad i Warszawa, Polen, för EUR 48 M, cirka 510 miljoner kronor

2018-09-28 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt den första fasen av kontorskomplexet Spark i Warszawa till en fastighetsfond i KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, en ledande tysk oberoende investerings- och kapitalförvaltare. Värdet på transaktionen är EUR 48 M, cirka 510 miljoner kronor. Transaktionen registreras av Skanska Commercial Development Europe under tredje kvartalet 2018, medan överlåtelsen av fastigheten planeras under fjärde kvartalet 2018.

Byggnaden erbjuder uthyrningsytor på cirka 13 000 kvadratmeter.

Färdigställt ska Sparkkomplexet bestå av tre byggnader med uthyrningsytor yta på över 70 000 kvadratmeter. I projektets tredje fas byggs en en 130 meter hög skyskrapa.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentligprivat samverkan. Skanska omsatte 37 miljarder kronor under 2017 och hade cirka 16 000 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon