Sök

Skanska renoverar Metropolitan Museum of Art in New York, USA för cirka 1 miljard kronor

2018-09-28 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Metropolitan Museum of Art för att rekonstruera historiska takfönster samt renovera vind-, el- och VVS-system i stora delar av museet. Kontraktet är värd USD 118M, cirka 1 miljard kronor, vilket inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Projektet är påbörjat och ska stå klart i december 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och hade cirka 9 500 anställda i sin verksamhet.