Sök

Skanska renoverar Manhattan Bridge i New York, USA för cirka 675 miljoner kronor

2018-10-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med New York City Department of Transportation om att renovera den ikoniska Manhattan Bridge. Kontraktet är värt USD 76 M, cirka 675 miljoner kronor, vilket inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Manhattan Bridge byggdes 1909 och är den tyngst trafikerade bron över East River med över 85 000 fordon, 4 000 cyklister och 340 000 kollektivtrafikanter en genomsnittlig dag.

Skanska ska göra betydande strukturrenoveringar på olika delar av bron, liksom uppgradera såväl säkerhets- och underhållsfunktioner, som brandskyddssystem, avfuktnings- och dräneringsinfrastruktur.

Projektet påbörjas i höst och ska stå klart våren 2021. 

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda i sin verksamhet.