Sök

Multinationellt hälsovårdsföretag hyr kontor i Skanskas Nordic Light Trio i Budapest, Ungern

2018-10-05 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har hyrt ut 10 600 kvadratmeter kontorsutrymme i den tredje fasen av kontorskomplexet Nordic Light Trio i Budapest till ett multinationellt hälsovårdsföretag. Därmed hyr hälsovårdsföretaget nästan 80 procent av Nordic Light Trios kontorsytor.

Den tredje fasen ska slutföra det redan befintliga Nordic Light-kontorskomplexet. De två första byggnaderna levererades framgångsrikt, hyrdes och såldes 2016.

Vid färdigställandet, det andra kvartalet 2020, ska Nordic Light Trio ha cirka 14 000 kvadratmeter kontorsyta.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentligprivat samverkan. Skanska omsatte 37 miljarder kronor under 2017 och hade cirka 16 000 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon