Sök

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Morsani College of Medicine i Tampa, USA för cirka 320 miljoner kronor

2018-10-11 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt för att bygga en anläggning på 37 000 kvadratmeter, med auditorium, klassrum, klinikområden och vetenskapliga laboratorier, för USF Health Morsani College of Medicine och Heart Institute i Tampa, Florida, USA. Kontraktet är värt, USD 36 M, cirka SEK 320 miljoner, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Det ursprungliga kontraktet tillkännagavs i april 2018.

Projektet är påbörjat och ska stå klart i slutet av 2019.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.

Contact: Cynthia Eng, Chief Communications Officer
Telefon