Sök

Skanska bygger två skolor i Vancouver, Washington, USA, för cirka 300 miljoner kronor

2018-10-12 08:15 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Vancouver Public Schools för att bygga en grundskola i Vancouver, WA, USA. Kontraktet är värd USD 34 M, cirka 300 miljoner kronor, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Projektet startade i juli 2018 och fortsätter till sommaren 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.