Sök

Skanska renoverar elektronik och mekanik på Madison Avenue Bridge i New York, USA, för cirka 320 miljoner kronor

2018-10-12 12:00 CET
Pressmeddelande

Skanska USA har tecknat avtal med New York City Department of Transportation (NYCDOT) för att renovera de elektriska och mekaniska systemen i Madison Avenue Bridge. Kontraktet är värd USD 36 M, cirka 320 miljoner kronor, vilket inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Madison Avenue Bridge, byggd 1920, sträcker sig över Harlemfloden för att ansluta Manhattan med Bronx.

Projektet påbörjas i november 2018 och avslutas i februari 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och hade cirka 9 500 anställda i sin verksamhet.