Sök

Nedskrivningar i USA i tredje kvartalet 2018

2018-10-18 20:00 CET
Pressmeddelande

Skanska gör projektnedskrivningar på 0,9 miljarder kronor relaterade till byggfasen av två pågående OPS-projekt i USA. Projektnedskrivningarna orsakades av ytterligare kostnadsökningar till följd av lägre produktionstakt och förseningar. Skanska gör också goodwill nedskrivningar om 0,4 miljarder kronor, ingen kassaflödespåverkan, avseende processen att lämna den amerikanska energisektorn.

Efter projektnedskrivningar och nedskrivningar beräknas Skanskas rörelseresultat för det tredje kvartalet 2018 uppgå till cirka 0,5 miljarder kronor (1,5). I bilaga presenteras ytterligare preliminär finansiell information.

Implikationerna för Skanskas strategi i USA blir att:

- Avstå från anbud på så kallade mega design-build OPS-projekt

- Avstå från anbud på så kallade Engineering, Procurement and Construction (EPC) projekt

- Utforska en försäljning av energiverksamheten

- Stänga ned projektutvecklingsfunktionen inom Infrastrukturutveckling

En telefonkonferens kommer att hållas imorgon fredag 19 oktober, klockan 08:00. Under telefonkonferensen kommer Skanskas vd och koncernchef Anders Danielsson och Ekonomi- och finansdirektör Magnus Persson att beskriva situationen och svara på frågor.

För att delta i telefonkonferensen, med möjlighet att ställa frågor, ring, 08-505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

En komplett och slutlig version av niomånadersrapporten 2018 kommer att presenteras den 8 november, 2018.

Se pdf nedan för ytterligare preliminär finansiell information.