Sök

Skanska säljer kontorsbyggnad i Boston, USA för cirka 4 miljarder kronor

2018-10-25 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal om att sälja 121 Seaport office tower i Boston, USA, till SVF Acquisitions, LLC, ett joint venture mellan American Realty Advisors och Norges Bank Real Estate Management. Värdet på transaktionen är USD 455 M, cirka SEK 4 miljarder. Transaktionen registreras av Skanska USA Commercial Development under fjärde kvartalet 2018. Överlåtelsen av fastigheten planeras även den under fjärde kvartalet 2018. Den beräknade utvecklingsvinsten uppgår till USD 140 M, cirka SEK 1,2 miljarder.

121 Seaport office tower är ett 17 våningar högt och 37 000 kvadratmeter stort LEED® Platinum-certifierat kontorstorn med 275 uppvärmda parkeringsplatser i anslutning till ett 2-våningshus med butiksytor på drygt 4 500 kvadratmeter. Kontorstornet hyrs av PTC och Alexion Pharmaceuticals och är känt för sin elliptiska form och sin hållbara design.

Uppförandet inleddes under tredje kvartalet 2015 och slutfördes under andra kvartalet 2018.

121 Seaport office tower är ett av tre Skanskaprojekt på Seaport Boulevard i Boston. Skanska byggde tidigare101 Seaport och Watermark Seaport, som således 2016 respektive 2017.

Sedan 2009 har Skanska investerat mer än USD 2 miljarder i kontor och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat kontor till Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.