Sök

Skanska utvecklar och säljer nytt kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping för cirka 500 miljoner kronor

2018-10-26 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar i ett egenutvecklat kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping. Fastigheten säljs samtidigt till Vacse för cirka 500 miljoner kronor och hyresgäster blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Byggkontraktet tilldelas Skanska Sverige. Ordervärdet är 330 miljoner kronor. Byggkontrakt, Investering och försäljning rapporteras i kvartal 4.

dialogen

Kontorsbyggnaden är Skanskas första projekt i den nya stadsdelen där det framöver även ska byggas bostäder. Den får en total yta om 16 400 kvadratmeter och huset blir mellan fem och nio våningar högt. Utöver kontorslokaler kommer huset att inrymma en cafédel.

– Nu börjar vi byggnationen av ett nytt område där hållbarhet har varit ett tydligt fokus. Det känns otroligt spännande att nu komma igång med byggproduktionen. Avsikten är att söka certifiering för denna kontorsbyggnad enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM, säger Olle Strandsäter, distriktschef, Skanska Sverige.

Byggnadsarbetena påbörjas under oktober i år med målsättningen att ha huset färdigt för inflyttning i början av 2021.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 73 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

Contact: Olle Strandsäter, Regional Manager
Telefon 0104486530