Sök

Niomånadersrapport, januari–september 2018

2018-11-08 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–september 2018 jämfört med januari–september 2017

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

- Intäkterna uppgick till 120,8 (117,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 1 procent.

- Rörelseresultatet minskade med 49 procent och uppgick till 2,4 (4,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 50 procent.

- Resultatet per aktie minskade med 52 procent till 5,07 (10,58) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,1 (–1,2) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 7,3 (30 juni 2018; 6,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten minskade med 13 procent och uppgick till 102,6 (118,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 15 procent. Orderstocken uppgick till 186,3 (30 juni 2018; 197,6) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,2 (1,4) miljarder kronor och inkluderar tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och goodwill nedskrivningar.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 29 procent och uppgick till 2,9 (4,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 31 procent.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 13,9 (16,3) procent.

- Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,1 (–1,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 8 november, 2018, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 203 364 5374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880