Sök

Skanska tecknar 13-årigt förvaltningsavtal med brittiska försvaret värt 2,3 miljarder kronor

2018-12-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska UK har tecknat avtal med Eastbury Park Limited om att tillhandahålla förvaltningstjänster till försvarsdepartementet vid Northwood HQ i Hertfordshire. Avtalet är värt cirka GBP 196 M, cirka 2,3 miljarder kronor, under en 13-årsperiod. Det tvååriga ordervärdet på GBP 47 M, cirka 550 miljoner kronor, bokas i det fjärde kvartalet 2018.

Skanska UK ska leverera alla icke-militära stödaktiviteter på platsen fram till 2031.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 37 miljarder kronor under 2017 och hade cirka 16 000 anställda i sina europeiska verksamheter.