Sök

Skanska investerar cirka 780 miljoner kronor i andra och tredje fasen av Campus 6-projektet i Bukarest, Rumänien

2018-12-19 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar EUR 76 M, cirka 780 miljoner kronor, i den andra och tredje fasen av kontorsprojektet Campus 6 i Bukarest, Rumänien. Campus 6.2 och Campus 6.3 ska bli 11 våningar höga, ha två våningar parkering under jord och erbjuda kontorsytor på cirka 19 800 respektive 17 800 kvadratmeter. Byggkontraktet uppgår till cirka EUR 46 M, cirka 470 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det fjärde kvartalet 2018.

campus 6

När det är slutfört ska Campus 6, beläget i centrala västra delen av Bukarest, omfatta fyra kontorsbyggnader med hyresytor på över 81 000 kvadratmeter. Projektet ska certifieras enligt LEED Gold. Båda byggnaderna är pre-certifierade enligt WELL Silver.

Konstruktionen av byggnaderna Campus 6.2 och 6.3 startade i december 2018 och kommer att slutföras under det tredje kvartalet 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentligprivat samverkan. Skanska omsatte 37 miljarder kronor under 2017 och hade cirka 16 000 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon