Sök

Skanska renoverar bro i Boston, Massachusetts, USA, för cirka 770 miljoner kronor

2018-12-20 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska och McCourt Construction har i ett joint venture tecknat avtal med Massachusetts Department of Transportation för att renovera the Chelsea Viaduct Bridge i Boston, USA. Skanska USA:s del av kontraktet är värd USD 85 M, cirka 770 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2018. Det totala kontraktsvärdet är USD 169 M, drygt 1,5 miljarder kronor.

Projektet påbörjas i december 2018 och fortsätter till och med juli 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.