Sök

Skanska bygger campus Albano i Stockholm för cirka 1,3 miljarder kronor

2018-12-20 09:40 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga tre huskroppar, bestående av forsknings- och universitetslokaler, till campus Albano. Kontraktet är värt 1,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2018.

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med varandra samt med staden och bildar ett hållbart campus med utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.

Skanska bygger totalt 65 000 kvadratmeter, fördelat på tre huskroppar, som ska inrymma nya universitetslokaler för Stockholms Universitet. Byggnationen påbörjas omgående och pågår under tre år.

– Skanska och Akademiska Hus har samarbetat under många år i flertalet projekt, nu senast Biomedicum i Solna. Det är glädjande att vi åter igen har fått förtroendet att fortsätta vårt samarbete. Vi ska nu i detta samverkansprojekt ta vid med genomförandet av Albano hus 1, 2 och 4 i det nya universitetsområdet campus Albano, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige.

Utvecklingen av campus Albano sker i samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande.

– Albano är ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant. Vi ser fram emot att fortsatt ha med Skanska på den här resan, som nu får uppdraget att tillsammans med Akademiska Hus fullfölja byggnationen av tre av husen på området, säger Hayar Gohary, projektdirektör, Akademiska hus.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

Contact: Bengt Staaff, Head of Health and Safety Head of Seriousity
Telefon +46104481233