Sök

Skanska bygger ut motorväg i San Diego, USA, för cirka SEK 810 miljoner

2018-12-21 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har som ett led i ett joint venture med Flatiron, Stacy och Witbeck tecknat avtal med California Department of Transportation för att konstruera det andra av tre planerade segmenten av Interstate 5 North Coast Corridor expansion. Skanskas del av kontraktet är värt cirka 810 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2018.

Projektet omfattar att lägga till högbelastningsfordon (HOV) och extra banor i varje riktning på drygt 13 kilometer av motorväg 5 i nordvästra San Diego, samt dräneringsförbättringar och byggen av ljuddämpande barriärer.

Projektet påbörjas i november 2018 och fortsätter till och med juli 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.