Sök

Skanska bygger Fv. 659 Nordøyvegen, Norge, för cirka 3,2 miljarder kronor

2018-12-21 12:10 CET
Pressmeddelande

Skanska Norge har tecknat avtal med Statens Vegevesen om att bygga Fv. 659 Nordøyvegen i Møre och Romsdal, Norge. Kontraktet är värt cirka NOK 3 miljarder, cirka 3,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2018.

Nordøyvegen ska knyta samman Nordøyane med fastlandet via utfyllnader, broar och tunnlar under havet. Sammantaget byggs 13 kilometer väg under havet, fördelat på tre tunnlar, samt 8 kilometer väg med tre broar. Projektet har stora hållbarhetsambitioner och ska certifieras enligt den internationella hållbarhetsstandarden CEEQUAL.

Nordøyveien innebär att Lepsøya, Harmasøya, Skuleøya/Flemsøya, Fjørtofta, och Harøya framöver ska nås utan färja. Den 1 januari 2020 blir öarna delar av Ålesunds kommun. Den nya vägen ska lägga grunden för tillväxt på öarna. Statens Vegevesen genomför utbyggnaden på uppdrag av Møre och Romsdal fylkeskommuner.

Arbetet med Nordøyvegen startar i mars 2019 och kontrakten ska vara överlämnade innan maj 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31