Sök

Skanska renoverar och bygger ut skola i Massachusetts, USA, för cirka 1,1 miljarder kronor

2019-01-08 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal om att renovera och bygga ut Brookline High School i Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 128 M, cirka 1,1 miljarder kronor, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för fjärde kvartalet 2018.

Skanska ska bygga en skolbyggnad på cirka 11 000 kvadratmeter, liksom addera en flygel på cirka 6 500 kvadratmeter på en existerande skolbyggnad. En ny lobby på nästan 300 kvadratmeter ska också uppföras.

Skanska ska dessutom renovera samtliga skolans byggnader, park och vägnät.

Projektet startade i november 2018 och ska vara klart under det tredje kvartalet 2021. Arkitekter är William Rawn Associates.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.