Sök

Skanska bygger ögonklinik för barn i Portland, Oregon, USA för cirka 350 miljoner kronor

2019-01-10 07:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med Oregon Health & Science University (OSHU) om att bygga en ögonklinik för barn nära Casey Eye Institute i Portland, Oregon, USA. Kontraktet är värt USD 39 M, cirka 350 miljoner kronor, vilka inkluderas i den amerikanska orderingången för fjärde kvartalet 2018.

Den fem våningar höga medicinska anläggningen om 6 000 kvadratmeter ska inrymma optisk butik, konferensrum, laboratorier och utrymmen för patientvård. En så kallad Sky Bridge ska knyta samman tredje våningen i klinikutrymmet med det intilliggande Casey Eye Institute. Byggnaden kommer att certifieras enligt LEED Gold.

Byggnationen inleddes i november 2018 och projektet förväntas vara klart i juli 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.