Sök

Skanska bygger tunnel i New York City, USA för cirka 535 miljoner kronor

2019-01-10 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska USA har tecknat avtal med Metropolitan Transportation Authority (MTA) för arbeten på East Side Access, MTA:s största projekt. Kontraktet är värt USD 60 M, cirka 535 miljoner kronor, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för fjärde kvartalet 2018.

Skanska ska bygga en 240 meter lång tunnel och installera spårbanor och växlar vid knutpunkten, the Harold Interlocking, vilken sammankopplar tågen på Long Island Rail Road, LIRR, med Grand Central Terminal.

Projektet påbörjas under våren 2019 och fortsätter till och med halvårsskiftet 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.